U današnjem dobu je postalo regularno da se redizajniraju zastareli identiteti gradova, opština, regiona, pa i država, jer to pomaže boljem povezivanju građana sa identitetima, državnim organima i administracijama, i razumevanju simbolike obeležja, sa prostijim i redefinisanim dizajnom. Trenutno stanje državnih oznaka je prilično loše, sa previše elemenata i detalja, kiča, promašenih i neprikladnih simbola i slika koje su najčešće neustavne. Potreban je veliki rad profesionalaca na ujednačavanju koncepata i dizajna za sva državna obeležavanja.

Srbija ima dugu heraldičku tradiciju koja potiče od Vizantijskog carstva, koristeći simbole hrišćanstva, među kojima su najkorišćenjiji ocilo (ognjilo, srpski krst), ljiljan, i simboli monarhije i carstva kao što su dvoglavi orao, kruna, kraljevski plašt i slično. U novom dobu ovakva srednjovekovna heraldika svojom simbolikom ne predstavlja savremeno tolerantno i multikulturalno društvo, jer Srbija je sekularna i demokratska republika po Ustavu Republike Srbije. Heraldika se koristi i za državne identitete srpske infrastrukture, uključujući gradove, opštine, vojsku… Mnogi identiteti su nedavno napravljeni koristeći heraldiku, ali bez istorijske tradicije heraldičkog obeležavanja.

Inovacija je ključna u razvijanju Srbije, i identiteti treba da su uvek u skladu sa vremenom u kojem živimo. Tradicije srpskog naroda je nemoguće ovom promenom izgubiti, već samo nadograditi. Postavimo dobar primer napredka generacijama koje dolaze, i učvrstimo bolji i iskreniji osećaj pripadnosti identitetu Srbije.

Simbol Srbije predstavlja bela rozeta, sa osam latica, postavljena simetrično na plavoj pozadini zastave, koja je simbol mirnog neba. Rozeta svojim izgledom i položajem simboliše jedinstvo, mir i stabilnost, a različitim laticama dinamičnost multikulturalnog i tolerantnog društva. Svojom drevnom simbolikom predstavlja sunce, zvezdu, život i prirodu. Srbija ima dugu tradiciju u ornamentici, koja se najviše može videti u arhitekturi i slikarstvu, kao i u odevnim i upotrebnim predmetima, ukrašenim knjigama… Česti su ornamenti cveća i biljnih uvoja i prepleta, među kojima je ovaj simbol rozete najkorišćeniji u svojim različitim stilovima.
Sve tri panslovenske boje su zadržane sa trenutne zastave Srbije. Plava površina na zastavi je povećana, jer je teško zapamtiti kojim redosledom idu boje na trenutnoj zastavi, pošto ima puno sličnih zastava. Plavom bojom se stavlja akcenat na zastavi, i tako lakše pamti. Ovom promenom zastava postaje i jedinstvena u svetu. Zbog veće plave površine, simbol se bolje ističe.

Zastave su ranije služile za vojnu koordinaciju na bojnom polju, tako da su morale da ostave snažan utisak i da se brzo prepoznaju iz daljine, sa jasnim bojama i simbolima. Veksilološko udruženje (NAVA) je učvrstila principe koji definišu dobar dizajn zastave, a koje naša trenutna zastava ne ispunjava:

1. Mora da bude prosta, da se može nacrtati i iz memorije
(trenutna zastava ima previše detalja zbog grba)
2. Da ima značajnu simboliku
(ima previše simbola koji nisu relevantni za demokratsku i sekularnu republiku)
3. Dve do tri boje
(zastava ima pet boja)
4. Bez teksta i grbova
(ima i grb i ocilo sa četiri slova С)
5. Jedinstvena i srodna
(naša zastava je slična sa drugim zastavama sa panslovenskim bojama – trobojkama, i simbolima kao što su dvoglavi orao, kruna…)

Naša tradicija, kao bitan element komunikacije, utiče na identifikaciju zajednice, ali ako se kritički ne preispituje, dovodi do toga da se živi u prošlosti, i narod kao takav ne može da progresira, i bude u skladu sa savremenim dobom. U intenzivnim društvenim promenama se kroz kulturu može zadržati tradicija, ali i uobličiti tako da koristi budućim naraštajima, sa iskrenim civilizacijskim vrednostima, i tako ispravno gura progres srpskog društva napred.

Većina državnih obeležja, iako su istorijski tradicionalna, su danas zbog svoje simbolike neustavna. Potrebno je zato promeniti i državnu himnu, koja je religiozne prirode.
Trenutno se sa svojim vizuelnim identitetom predstavljamo svetu kao narod predvođen autokratskim i pravoslavnim vođama, jer to simboliše naša heraldika. Potrebno je uspostaviti novu komunikaciju, baziranu na idejama mira, demokratije i tolerantnosti, koju simbol srpska rozeta predstavlja.

Veb sajt | Facebook page

Press:

Designed.rs | Dezeen | Designbote | Calvert Journal | Logolounge

 

Fotografija Beograda: http://bit.ly/2pTNcxs 
Fotografije ornamenata pripadaju drugim autorima.
Sva prava zadržana 2017 © Vladan Pavlović