Japanski sistem pisanja je veoma teško naučiti, zbog komplikovanih pravila i velikog broja znakova koji se teško čitaju i pišu (posebno kanđi). Kao veliki obožavatelj japanske kaligrafije (shodō 書道), uvek sam želeo da pojednostavim karaktere i unapredim sistem pisanja. Ovo je moj predlog za ceo japanski sistem pisanja.

Preuredio sam neke postojeće karaktere i dodao nove u Gojūon (五十音), ili sada bi to trebalo da se zove Rokujūon (六十音) – što se odnosi na mrežu 6 × 10. Stvorio sam novi red sa zvukom TS, jer je za TSU (つ) postojao samo jedan zvuk, a u pogrešnom redu – T. Takođe da bi se poređali zvukovi sa redovima, SHI (し) u redu S je postalo SI, CHI (ち) u redu T je postao TI, FU (ふ) u redu H je postao HU. Dodao sam zvukove YI i YE, i izgubljene zvuke WI (ゐ,うぃ), WE (ゑ,うぇ) i dodao novi VU. Znak WO (を) nema O zvuk, kao što je to na japanskom jeziku, pored zvuka WO.

Dakuon slova sada su obeležena jednom oznakom, umesto sa dva (〝). Zvuci SHI, CHI i FU se prenose ovde, sa njima dodati novi redovi i karakteri. Takođe zvuk R postaje L, za upotrebu stranih reči. Zvuk JI i ZU prenose se u Handakuon i imaju samo jedan karakter umesto dva.

Fonetički pomaci: K→G  S→SH  T→D  M→B  R→L  W→F  TS→CH

Handaukon sada ima redove sa zvucima Z i J, a obeležen je dvema oznakama – dakuten 点々 (〝). Fonetički pomaci: S→Z  T→J  M→P

Yōon 拗音je odlika japanskog jezika u kojoj se mōra formira s dodatkom J zvuka, tj. palatalizacijom. Zvukovi koji su dodali J zvuk, sa svakim slogom su: K, N, H, M, R, G, B, P. Simbol koji se koristi je crtica sa krivinom.

Dugi samoglasnici (ー) su označeni vertikalnom crticom pored znaka.

Moji māku 文字マーク predstavlja sve znakove koji se koriste u pisanju. Sokuon (tsu) je pauza (bez zvuka) između dva sloga. Sada ima novi simbol, umesto malog znaka TSU.

Sistem japanskih brojeva je sistem imena brojeva koji se koristi u japanskom jeziku. Japanski brojevi u pisanom obliku u potpunosti se baziraju na kineskim brojevima, a grupiranje većih brojeva sledi kinesku tradiciju grupiranja u 10 000. Japanci takođe pišu hindu-arapskim brojevima (1, 2, 3). Sada ima nove karaktere, koji neki potiču iz kanđija.